ESTEETTÖMYYSKARTOITUS

ESTEETTÖMYYS = YHDENVERTAISUUS = KAIKKIEN OIKEUS

Esteettömyys on myös koko elinympäristömme toteutumista, järjestämistä ja rakentamista siten, että me kaikki voimme toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnassa - riippumatta oman toimintakyvyn erityispiirteistä tai rajoitteista.

Esteettömyyskartoituksella selvitetään halutun ympäristön/kohteen fyysinen esteettömyys käyttäjilleen.

Julkisten tilojen kartoituksessa käydään läpi mm. kohteen kulkuyhteydet ja -väylät sekä sisä- että ulkotiloissa, sisäänkäynti/-käynnit, esteettömät wc-tilat, asiakaspalvelu- ja henkilökunnan tilat, opastus, valaistus, kontrastit, akustiikka.

Tekemämme esteettömyyskartoitus tuottaa tarkkaa mittatietoa, mitä verrataan olemassaoleviin kriteereihin ja suosituksiin.

Tilaaja saa esteettömyyskartoituksesta kirjallisen palautteen josta selviävät toimenpiteitä vaativat ongelmakohdat ja suosituksen niiden poistamiseksi.

Lisätietoja kartoituksesta:

Kimmo Aalto, 0500-797758